Konferencja zakończona!
Dziękujemy za udział!

KOMITET ORGANIZACYJNY

PATRONAT HONOROWY

KATEDRA FINANSÓW

WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

KATEDRA FINANSÓW

INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

KATEDRA FINANSÓW I BANKOWOŚCI

INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW WYDZIAŁU EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

dr. hab. Danuta Zawadzka,
prof. PK

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

prof. dr hab. Michał Zasada

JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

PATRONAT HONOROWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Konferencja online

z wykorzystaniem platformy ZOOM

26-27 LISTOPADA 2020

09:00 – 15:00

Nadsyłanie kart zgłoszeń

do 20.11.2020

Nielimitowana kawa

we własnym zakresie :)

KALENDARIUM

...

Nadsyłanie kart zgłoszeń do 20.11.2020 r. na adres:
Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
ul. E. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin
Tel.: 94 34 39 114, Fax: 94 34 39 113
e-mail: mikrofirma2020@tu.koszalin.pl

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Consectetur adipisicing elit. Quod distinctio impedit sint accusantium ducimus lites consequuntur innobisl dolores saepe.Proin sit amet turpis lobortis.

Location: Hall 1 , Building A, Golden Street, Southafrica

Opłaty

Opłata konferencyjna

300 PLN

uczestnictwo w obradach online

 • Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje uczestnictwo w obradach online.
 • W przypadku wyboru czasopisma, w którym wymagana jest dodatkowa opłata, będzie ona wnoszona przez Autora bezpośrednio na konto Wydawcy danego periodyku - po rozpoczęciu procedury wydawniczej.

 • Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 20.11.2020 r. na konto:
 • Politechnika Koszalińska
  Bank Handlowy w Warszawie
  Nr rachunku 71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
  z dopiskiem: konferencja Mikrofirma 2020……………… (imię i nazwisko)
  248.904.079P/20
Pobierz formularz rejestracyjny

PUBLIKACJE
Zakres tematyczny

 • 1. Instrumenty wspierania sektora MŚP
 • 2. Rynek finansowy w polityce finansowej i inwestycyjnej sektora MŚP
 • 3. Makroekonomiczne determinanty rozwoju sektora MŚP
 • 4. Strategie tworzenia i rozwoju MŚP
 • 5. Systemy informacji i oceny w sektorze MŚP
 • 6. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 • 7. Współpraca transgraniczna w sektorze MŚP
 • 8. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 • 9. Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolniczego jako mikroprzedsiębiorcy
 • 10. Decyzje finansowe i decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • 11. Ekonomika przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych
 • 12. MŚP w koncepcji inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym
 • 13. Systemy logistyczne w sektorze MŚP
 • 14. Skutki pandemii dla rozwoju MŚP
 • 15. Ekologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

CZASOPISMA

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji (zgodnie ze standardem double blind peer review), artykuły ukażą się w jednym z poniższych czasopism (szczegółowe wymogi redakcyjne umieszczone są na stronach internetowych poszczególnych Wydawców):

 • 1. Sustainability (70 pkt) – Special Issue: Determinants of Functioning and Sustainable Growth of Small and Medium-Sized Enterprises from Regional and International Perspectives, (artykuły w j. angielskim), opłata za publikację (1800 CHF). Szczegółowe informacje nt. Special Issue: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/SME_region_international_sus
 • 2. Agricultural and Food Science (70 pkt) (artykuły w j. angielskim), bez dodatkowej opłaty
 • 3. International Finance (70 pkt) (artykuły w j. angielskim), bez dodatkowej opłaty
 • 4. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research (70 pkt) (artykuły w j. angielskim), bez dodatkowej opłaty
 • 5. Financial Review (70 pkt), opłata za publikację ($200)
 • 6. Rocznik Ochrona Środowiska (40 pkt) (artykuł w j. angielskim) opłata za publikację (w przypadku artykułu do 12 stron: 1000 zł, dopłata za każdą dodatkową stronę: 75 zł/stronę)
 • 7. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (20 pkt), (artykuły w j. angielskim), opłata za publikację (1230 zł)
 • 8. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (20 pkt) (artykuły w j. polskim lub w j. angielskim), opłata za publikację (1230 zł)
 • 9. Monografia naukowa w Wydawnictwie Politechniki Koszalińskiej (20 pkt) (artykuły w j. polskim), bez dodatkowej opłaty. W zależności od preferencji potencjalnych Autorów, istnieje możliwość wydania monografii w 2020 roku lub w 2021 roku. Prosimy o podanie preferowanego terminu podczas rejestracji na konferencję.

Przy rejestracji na konferencję należy wskazać propozycję czasopisma, w którym ma zostać opublikowany artykuł. Proces wydawniczy przebiega według zasad obowiązujących w danym wydawnictwie.


WARSZTATY PRZYGOTOWANIA PUBLIKACJI

W ramach konferencji odbędą się warsztaty przygotowania publikacji dla czasopisma International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, które poprowadzi redaktor czasopisma – Prof. Paul Jones z Swansea University w Walii.

Rada Naukowa
 • prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Przewodnicząca
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. PK - Wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Bazyli Czyżewski
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
 • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki
 • dr hab. Agata Adamska, prof. SGH
 • dr hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH
 • dr hab. Henryk Babis, prof. PK
 • dr hab. Jacek Batóg, prof. US
 • dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
 • dr hab. Ryszard Kata, prof. URz
 • dr hab. Iwona Kowalska, prof. SGGW
 • dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
 • dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
 • dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK
 • dr hab. Jerzy Rembeza, prof. PK
 • dr hab. Adam Samborski, prof. UEK
 • dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH
 • dr hab. Beata Świecka, prof. US
 • dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
 • dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW
 • dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US
 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

Wyślij nam wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skorzystaj z poniższego formularza i wyślij nam wiadomość.